Behandlar genom KBT, ACT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsovård, Organisation, Primärvården, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 1981

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Gunilla har en bred erfarenhet av att arbeta internationellt. Som psykolog och psykoterapeut har hon ett kognitivt perspektiv i sitt arbete med enskilda individers problem och i parterapier. Gunilla har även djup erfarenhet av förändringsarbete inom små och stora organisationer samt utveckling av effektiva ledare.