Behandlar genom KBT, Föräldrastöd

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Mödravård/BVC, Primärvård, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2005

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Gunilla Brännström är legitimerad psykolog sedan år 2005. Hon arbetar med KBT. På vardagar
arbetar hon på vårdcentral med vuxna. På helger hittar ni henne här på Mindler. Gunilla har
tidigare arbetat inom barn- och ungdomspsykiatri/BUP. Frågor gällande barn och
familjerelationer ligger henne varmt om hjärtat.