Behandlar genom KBT, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Elevhälsan, Primärvård, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Fredrik är legitimerad psykolog och har arbetat inom allmänpsykiatri samt specialistmottagning för PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Han har arbetat främst med ångest/oro, depression, sömnbesvär, stress, trauma och krishantering.

Fredrik är utbildad i KBT (kognitiv beteendeterapi) och ACT ( acceptance and commitment therapy). Han arbetar utifrån dessa metoder för att ni gemensamt ska hitta en behandling som är rätt för dig. Det är viktigt för Fredrik att terapier är evidensbaserade och individanpassade.

Fredrik bedriver terapi på svenska eller engelska.