Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsa, Organisations psykologi, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2015

Tar emot patienter på Danska, Engelska, Norska, Svenska, Tyska

Frauke Weitkamper har arbetat inom vuxenpsykiatrin med utredning och behandling, samt som konsult och HR-professionell. I dag jobbar hon med personlig utveckling och coachning i arbetslivet.

Frauke utgår från KBT och kombinerar olika terapeutiska tekniker för att matcha patientens förmåga, behov och mål.
Hon låter patientens berättelse ta plats för att göra terapin till ett gemensamt utforskande av styrkor och svagheter. Målet är att ge patienten nya insikter, bättre självkännedom och nya och fler psykologiska verktyg i syfte att nå en varaktig förbättring.

Frauke har särskild kompetens inom depression, krisreaktioner, relationsproblem, familjerelationer och föräldrastöd, självkänsla, självförtroende samt arbetsplatsrelaterade problem (t.ex. stress och konflikthantering). Arbetar vanligtvis inte med ångestbehandling.