Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsa, Organisations psykologi, Specialist psykiatri

Tar emot patienter på Danska, Engelska, Norska, Svenska, Tyska

Frauke är legitimerad psykolog sedan 2015 med särskild kompetens inom depression, ångest och oro samt krisreaktioner och relationsproblem. Hon arbetar gärna med patienter som upplever sig ha låg självkänsla och dåligt självförtroende. Frauke har också erfarenhet från problem och dilemman relaterade till arbetslivet, och åtar sig gärna patienter med arbetsplatsrelaterade problem såsom utmattning, rehabilitering, konflikthantering mm.
Hennes fokus i terapin är att låta patientens berättelse ta plats och göra det terapeutiska arbetet till ett gemensamt utforskande av styrkor och svagheter i relation till det patienten vill uppnå. Målet är att patienten ska få nya insikter, bättre självkännedom och nya och fler verktyg i syfte att nå en positiv och varaktig förändring till det bättre. Den teoretiska grunden är KBT där Frauke kombinerar olika tekniker utefter patientens förmåga, behov och mål.
Frauke har arbetat inom Vuxenpsykiatrin med utredning och behandling, och har en lång erfarenhet av psykologiska processer i arbetslivet både som konsult och HR-professionell. Utöver att ge psykologisk behandling arbetar hon även med personlig utveckling och coachning av individer, grupper och organisationer i arbetslivet.