Tidigare arbetslivserfarenhet: Elevhälsan

Legitimerad psykolog sedan 2016

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Felicia är legitimerad psykolog och har erfarenhet av att jobba inom elevhälsan. Felicias primära arbetsuppgifter har tidigare varit att göra utredningar med begåvningsfrågeställning samt att handleda.

Felicia utbildade sig till psykolog med anledning av att hon har ett genuint intresse för mänskliga beteenden. Felicia upplever att det känns oerhört meningsfullt att vägleda och hjälpa människor i ett förändringsarbete. Felicia hjälper dig gärna med livsstilsförändringar, fobier/rädslor,  ångest/oro, tvångstankar samt relations- och familjerelaterad problematik.

Felicia anser att det finns många fördelar med digital vård, så som ökad flexibilitet och tillgänglighet. Mindler skapar förutsättningar för att fler människor ska ha möjlighet att få en psykologkontakt.