Behandlar genom KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Felicia Sköld har tidigare arbetat som psykolog inom primärvården med bedömning och behandling av ungdomar och vuxna. Hon har genom detta träffat patienter med varierade besvär; från depressions- och ångestproblematik till fobier, stress och kronisk smärta.

Felicia är utbildad inom integrativ terapi vilket innebär att hon har en bred kunskap från olika inriktningar inom psykologi och psykoterapi. Med denna grund är hon van att anpassa behandlingarnas innehåll efter varje patients behov och situation. Hon arbetar främst utifrån metoden KBT där fokus ligger på att förstå sambanden mellan tankar, känslor och beteenden och utifrån detta skapa möjligheter till varaktig förändring.