Behandlar genom KBT, ACT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsa, Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2013

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Erik Wallmark. Leg psykolog, Lunds Universitet examen 2011. Inriktad på behandling av stress– och utmattningssyndrom samt PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Erfarenhet från primärvård, företagshälsovård samt traumabehandling.

Tränad i korttidsterapierna acceptance and commitment therapy (ACT), i korttidsinriktad kognitiv beteendeterapi (KBT,) i interpersonell terapi (IPT), i intensive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP) . Även tränad av Dr Edna Foa i Prolonged Exposure (PE) för behandling av posttraumatiskt stressyndrom. Mindfulness-instruktör, undervisat mindfulness sedan 2011. Genomfört randomiserad kontrollerad forskningsstudie på effekterna av meditation vid Lunds Universitet. Publicerad tidsskriften Mindfulness (Springer).