Behandlar genom KBT, ACT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsa, Primärvård, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2013

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Erik Wallmark. Leg psykolog, Lunds Universitet examen 2011. Erfarenhet från primärvård, företagshälsovård samt traumabehandling.

Erik är utbildad i kognitiv beteendeterapi (KBT) vid Lunds Universitet och Beck Institute, USA. Certifierad i Prolonged Exposure för PTSD vid Pennsylvania University, USA. Mindfulnessinstruktör. Genomfört forskningsstudie på effekter av meditation vid Lunds Universitet. (obs. traumabehandling kan ej erbjudas via Mindler)