Behandlar genom ACT, KBT, Föräldrastöd

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2013

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Erik Hanberger är legitimerad psykolog sedan 2013. Han har arbetat inom barn-och ungdomspsykiatri, habilitering och med vuxna patienter i Stockholm och Malmö. I Stockholm arbetade Erik inom habilitering och sedan på en mellanvårdsenhet inom BUP. Där mötte och behandlade han barn, ungdomar och familjer med bred psykiatrisk problematik och personer med funktionsvariationer. I Malmö har Erik sedan 2015 arbetat på en specialistenhet för trauma och PTSD där han behandlat barn, ungdomar och vuxna som upplevt svåra traumatiska händelser.

Erik arbetar framförallt med KBT och ACT (en vidareutveckling av KBT), men har även goda kunskaper inom psykodynamisk terapi och familjeterapi/systemisk terapi. Han är under pågående specialistutbildning med inriktning psykologisk behandling. Erik har ett stort intresse för psykologisk behandling i förhållande till genus, makt och kön.