Tidigare arbetslivserfarenhet: IKBT, Organisations psykologi, Primärvård, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2008

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Erik fick sin psykologlegitimation 2008 i Sverige och reste sedan till Norge för att jobba och utbilda sig till specialist inom klinisk vuxenpsykologi. Han har jobbat på alla behandlingsnivåer inom psykiatri, inklusive rätts- och beroendepsykiatri. I Norge har han också haft ansvar över psykiatrisk tvångsvård som psykologspecialist.

De senare åren har han varit yrkesverksam inom somatisk specialistvård och jobbat med endokrina patienter (såsom fetma, diabetes etc.)

Eriks terapeutiska approach vilar på KBT, blandad med existentiell psykologi och psykodynamisk förståelse. Han är även vad vid att arbeta med motivational interview och känner till tolvstegsmodellen gällande beroendeproblematik.

Erik brukar vara snabb och vaksam på att hitta ””var skon klämmer”” och ett av hans motton är: ””Less is more””; det vill säga relativt korta men desto mer effektiva behandlingar där patienten hittar sina egna inneboende styrkor och lär sig att applicera dessa i sitt liv.