Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2008

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Erik Airola von Scherling tar inspiration av och följer behandlingsmetoder som på olika sätt förstår mänskligt lidande som resultatet av att vi på olika sätt inte lever som vi vill eller att vi i vår strävan att må bättre försöker hitta sätt att förändra eller ta bort lidandet, vilket istället ger oss mer av detsamma. En terapeutisk kontakt med Erik innebär att du och han tillsammans identifierar vad du upplever hindrar dig i livet samt hur du kan göra för att öka upplevelsen av närvaro, meningsfullhet och vitalitet i livet.

Erik har sedan examination från psykologprogrammet i Linköping i januari 2007 jobbat växelvis på BUP (Barn- och UngdomsPsykiatrisk mottagning) och inom Vuxenpsykiatrin. Han har jobbat med de flesta olika diagnosgrupper, framför allt med människor som kämpar med olika typer av ångest. Erik har jobbat speciellt mycket med människor som varit med om olika former av trauma (ex. krigsupplevelser, misshandel, sexuella övergrepp m.m.). Erik jobbar utifrån Unified Protocol (UP), Prolonged exposure (PE), Acceptance and comittment therapy (ACT, och FACT Focused Acceptance and Commitment therapy), samt Motiverande samtal. Han är certifierad behandlare inom UP, en form av KBT som hjälper människor att jobba med de processer som ställer problem i livet oavsett vilken diagnos personen har.

Erik har ofta beskrivits av andra som lugn, varm och inlyssnande med tydligt fokus på riktning, funktion och meningsfullhet.