Tidigare arbetslivserfarenhet: Annat, Organisations psykologi, Primärvård, Privat mottagning

Legitimerad psykolog sedan 2009

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Eric är psykolog sedan 2009 och har gedigen erfarenhet inom arbets- och organisationspsykologi. Han har huvudsakligen jobbat med arbetslivsinriktad rehabilitering, som innefattar utredande, coachande och stöttande insatser mot arbete. Den vanligaste problematiken han där jobbat med är utmattning, då i olika kombinationer av stress, ångest, oro, sömnstörningar, uppskjutande (prokrastinering) och depressivitet. Hans erfarenheten av hur vår personlighet, neuropsykiatriska funktionsvariationer och personlighetsstörningar påverkar vårt arbets- och vardagsliv är omfattande. Han drivs av en nyfikenhet av hur vi människor påverkas i interaktionen med den miljö vi vistas i och de system vi verkar i.

Sedan 2018 jobbar Eric uteslutande i egen firma, regrowth.se, med huvudsakliga uppdrag inom primärvård, företagshälsovård och arbetslivstjänster. Vanligaste uppdragen är behandling för stress, oro/ångest, utmattning och sömnproblematik. Andra vanliga uppdrag är konflikthantering, handledning och konsultation, arbetsförmågeutredningar/-bedömningar, medarbetar- och chefscoachning samt föreläsning. Han har själv flerårig erfarenhet som chef i både offentlig och privat sektor.