Behandlar genom KBT, ACT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsa, Primärvård, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2010

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Emma Wallin är legitimerad psykolog och forskare. Hon arbetar utifrån Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Tidigare har Emma arbetat på en specialistmottagning för personer med långvarig smärta. Hon har även arbetat inom specialistpsykiatrin med personer med ångest och depression, samt träffat patienter med olika typer av besvär inom företagshälso- och primärvård.

Som forskare har hon deltagit i forskningsprojekt som har utvärderat behandlingsinsatser för personer med nedstämdhet, ångest, stress, övervikt, långvarig smärta och trauman.

Att söka professionell hjälp hos en psykolog är ett modigt och viktigt steg. För Emma är det viktigt att Du som patient ska känna dig trygg och sedd.

Under våren och sommaren 2021 kommer Emma att vara tjänstledig.