Behandlar genom KBT, ACT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsa, Primärvård, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2010

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Emma Wallin är legitimerad psykolog och forskare. Hon arbetar utifrån Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Utöver Mindler arbetar Emma på en mottagning för personer med långvarig smärta. Tidigare har Emma arbetat inom specialistpsykiatrin med personer med ångest och depression. Utöver detta har hon träffat patienter med olika typer av besvär inom företagshälsovård och primärvård. Hon har även arbetat inom flera forskningsprojekt som har utvärderat behandlingsinsatser för personer med nedstämdhet, ångest, stress- och utmattning, övervikt, långvarig smärta och trauma.

Att söka professionell hjälp hos en psykolog är ett modigt och viktigt steg. För Emma är det viktigt att Du som patient ska känna dig trygg och sedd.