Tidigare arbetslivserfarenhet: Mödravård/BVC, Primärvård, Skola

Legitimerad psykolog sedan 2010

Tar emot patienter på Engelska, Portugisiska, Svenska

Emiliana är legitimerad psykolog sedan år 1992 i Brasilien samt år 2010 i Sverige. Hon har arbetat inom skolhälsovård och primärvård , med diagnosticering och behandling av barn, vuxna, äldre och familjer. Emiliana använder sig av olika behandlingsmetoder som KBT, Psykodynamisk (PDT), Acceptance Commitment Terapi (ACT), Existentiell terapi och väldigt mycket motiverande samtal. Med en god dos av empati och bra humör brinner hon för att stödja människor med olika svårigheter som depression, ångest, relationsproblem och stress/utmattning. Hon har en stark tro på att nyckeln till ett lyckligt liv består i att hitta begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i vardagen. Förutom svenska kan hon även engelska och portugisiska.