Behandlar genom KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP

Legitimerad psykolog sedan 2016

Tar emot patienter på Svenska

Emelie von Vogelsang är legitimerad psykolog och har tidigare arbetat på BUP, inom rehabilitering och med internetförmedlad terapi. Hon har erfarenhet av utredning, bedömning och behandling av både barn, ungdomar och vuxna.

Emelie arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och har jobbat med behandling av exempelvis oro, ångest, nedstämdhet/depression, relationsproblem och stressrelaterad ohälsa.

Emelie är lite extra intresserad av utforskandet av existentiella frågor och att hitta det som varje individ uppfattar som viktigast och mest meningsfullt i livet.