Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Mödravård/BVC, Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tar emot patienter på Engelska, Franska, Svenska

Emelie Blad har arbetat som legitimerad psykolog sedan 2018. Hon har tidigare arbetat inom föräldrahälsovård som ett stöd under graviditet och efter förlossning, samt föräldrastöd för nyblivna föräldrar. Emelie arbetar med metoder inom KBT, ACT och emotionsfokuserad terapi för problematik inom ångest, oro, depression och relationsproblem.

Emelie önskar ge ett varmt bemötande för att skapa ett förtroligt samarbete med patienten. Genom en god balans av konkreta tips och engagerat stöd hoppas hon hjälpa er vidare till ett ökat välmående!