Behandlar genom KBT, Föräldrastöd

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Företagshälsovård, Primärvården, Psykiatri, Skola

Legitimerad psykolog sedan 2013

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Emanuel Roosdorp har bred erfarenhet inom flera kliniska fält med fokus på bedömning, utredning och individuell behandling. Han har sin grund i kognitiv beteendeterapi(KBT) men har även kompetens inom andra metoder och väver in dessa i behandlingen utifrån klientens behov och önskemål.

Då Emanuel länge arbetat med utredning och bedömning så lägger han extra fokus på att tillsammans med klienten korrekt ringa in problematiken, då han vet hur viktigt det är för en framgångsrikbehandling.