Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsa, Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2015

Tar emot patienter på Engelska, Norska, Svenska

Elin Börestam har erfarenhet från bl.a. företagshälsovård, primärvård och specialistvård för rehabilitering vid livsstilssjukdomar. Utöver patientarbete har hon bl.a. jobbat som föreläsare och skribent. Hon har också utbildning i bl.a. idrottspsykologi och positiv psykologi.

Elin har ett specialintresse för sambandet mellan fysisk och psykisk hälsa. Hon har god erfarenhet av att arbeta med stressproblematik, överviktsproblematik, smärtproblematik och ångestproblematik samt områden som rör psykosocial arbetsmiljö.

Förutom KBT jobbar Elin även utifrån metoderna ACT (Acceptance and Commitment Therapy), en vidareutveckling av KBT med inslag av mindfulness samt MI (Motiverande Intervju) som ägnar sig gott för den som önskar utforska egen motivation och möjligheter till förändring.