Har kompetens inom: Sömnproblem, Stress, Utmattningssyndrom

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsa, Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2015

Tar emot patienter på Norska, Svenska

Elin Börestam har varierande erfarenhet från bl.a. företagshälsovård, primärvård och specialistvård för rehabilitering vid livsstilssjukdomar. Hon har också ett speciellt intresse för sambandet mellan fysisk och psykisk hälsa.

Elin arbetar gärna med stressproblematik, sömnproblematik och varig livsstilsändring samt områden som rör psykosocial arbetsmiljö.

Förutom KBT jobbar Elin även utifrån metoderna ACT (Acceptance and Commitment Therapy), en vidareutveckling av KBT med inslag av mindfulness samt MI (Motiverande Intervju) som ägnar sig gott för den som önskar utforska egen motivation och möjligheter till förändring.