Behandlar genom Föräldrastöd, KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Skola

Legitimerad psykolog sedan 2008

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Desirée har över tio års erfarenhet av psykologarbete med både vuxna och barn, inom olika verksamheter som skola, arbetsförmedling och BUP. Hon har arbetat med både psykologisk utredning, diagnosticering och behandling. Hon har goda kunskaper om bland annat inlärningssvårigheter, neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar samt HBTQ-frågor. Desirée arbetar också gärna med ungdomar.