Behandlar genom KBT, ACT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Privat mottagning, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2008

Tar emot patienter på Danska, Engelska, Svenska

Dennie arbetar deltid med sin egen firma Cogmind.se. Han har arbetat med specialistvård (klinisk psykologi och psykiatri) sedan 2008. Han lägger stor vikt vid att hålla sig uppdaterad och tillämpar alltid evidensbaserade metoder och tekniker i sin dagliga psykologpraxis. Utöver det kliniska området arbetar han som mental tränare åt elitidrottare, artister och företagsledare.

Dennie har alltid varit intresserad och fascinerad av psykologisk forskning och mänskligt beteende.

Han tycker att det är som roligast att arbeta som psykolog när han tillsammans med en klient skapar strategier för att lösa ett upplevt problem eller en begränsning, hjälpa klienten nå sin fulla potential samt identifiera styrkor och begränsningar för att lättare kunna uppnå mål och drömmar.

Att arbeta digitalt skapar större flexibilitet för både klient och psykolog och avdramatiserar sannolikt mötet med en psykolog, säger Dennie.

Dennies specialområden inkluderar depression, ångest, stress, sömnstörning, patologiskt mobilanvändande, fobier och prokrastrinering. Han genomför psykologisk behandling på svenska och engelska.