Behandlar genom KBT, ACT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Mödravård/BVC

Legitimerad psykolog sedan 2011

Tar emot patienter på Engelska, Spanska, Svenska

Clara Schmitow är utbildad i Spanien och legitimerad psykolog i Sverige från 2011. Hon har erfarenhet av att jobba inom barn- och ungdomspsykiatri, föräldrastöd och konsult vid BVC. År 2012 tog hon sin doktorsexamen vid Uppsala Universitet och har forskat om barnets sociala utveckling. Hon är har ett stark intresse om att forska i framtiden om kvinnor med ADHD och AST. Clara jobbar gärna med KBT och tycker om att lyssna på andra och upptäcka olika sätt att lösa problem. Hon tycker att det är spännande att träffa människor som tänker annorlunda och hitta styrkor i det.