Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsa, Organisations psykologi, Primärvård, Privat mottagning, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2008

Tar emot patienter på Engelska, Norska, Svenska

Christina har varit verksam legitimerad psykolog sedan 2008 och genomför samtalsbehandlingar med KBT, ACT, FACT, Compassion fokuserad terapi, RFT och Mindfulness. Även specialiserad inom management och coaching av ledarskap.

Har drivit eget privat företag sedan 2012, arbetat inom vuxenpsykiatri öppen- samt sluten vård, inom vårdcentral, friskvård samt inom organisation och ledarskap. Det terapeutiska samarbetet vilar på vetenskaplig grund och anpassas individuellt efter ditt behov och dina önskningar.

Christina arbetar med ångestsyndrom, panikattacker, stress och utmattning, kronisk smärta, relationsproblematik, HBTQ, Fobier/Tvångssyndrom, depressioner och livskriser. Du får hjälp att reducera rädslor och motstånd, som ibland kan skapa begränsningar i vår utveckling framåt, i kombination med att finna dina styrkor samtidigt som du får verktyg i att hantera och mästra svåra beteendeproblem i vardagssituationer.

Mitt mål är att, tillsammans med dig, hjälpa dig att finna just din väg, för att du ska få ett rikare liv.

Arbetar privat och i offentlig regi. Tar emot patienter på svenska, engelska, norska och grekiska.