Behandlar genom KBT, ACT, Föräldrastöd

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsovård, Mödravård/BVC, Organisation, Primärvård, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2000

Tar emot patienter på Engelska, Norska, Svenska

Christina Bergmark Hall har verkat som psykolog i tjugo år och inom flera olika fält, främst primärvård, men även psykiatri och rehabilitering. Arbetet har inneburit mycket direkt patientarbete, men också en hel del arbete med ledning och styrning av vården på nationell och regional nivå samt en liten del forskning – det senare på området panikångest och exponering.

Christina är en stark förespråkare för att psykologiska behandlingsinsatser ska vara välgrundade i forskning och kunna nå så många människor som möjligt. Det är därför hon vill arbeta på Mindler – här kan man verkligen nå ut till människor! Det är även därför hon utöver arbetet på Mindler, fortsätter att ha uppdrag på Socialstyrelsen och därför som hon ibland har uttalat sig i media om vikten av att öka utbudet av evidensbaserad behandling för alla som lider av psykisk ohälsa. Utöver patientarbete sysslar hon också med att undervisa blivande psykoterapeuter i KBT och i en nyare utveckling av KBT – ACT – och hon handleder löpande andra leg. psykologer i deras behandlingsarbete.

Här på Mindler arbetar Christina främst med personer som lider av ångestproblem, utmattningssyndrom eller andra kroniska stressbesvär och med att ge föräldrastöd. Varmt välkommen!