Behandlar genom KBT, ACT, Traumabehandling

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2000

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Christina Bergmark Hall är specialist i psykologisk behandling och legitimerad psykoterapeut. Hon har över 17 års klinisk erfarenhet från psykiatri, rehabilitering och primärvård.

De senaste två åren har hon lett ett mycket uppskattat projekt där hon utbildat hundratals läkare och sjuksköterskor i ämnet psykisk ohälsa.

I dagsläget är hon studierektor på ett psykoterapiinstitut, där hon också undervisar. Christina ingår även i ett forskningsteam vid Lunds Universitet.

Hon använder sig av bl.a. KBT och ACT (Acceptance and Commitment Therapy, en modern form av KBT med inslag av mindfulness) i sina behandlingar.
Christina är en flitig debattör i frågor som rör evidensbaserad behandling av psykisk ohälsa.