Mindler använder sig av cookies för att ge dig som användare en bättre upplevelse. Läs mer här.Jag samtycker

Behandlar genom KBT, ACT, Traumabehandling

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2000

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Baserad i Lund

Christina Bergmark Hall är leg. psykolog, specialist i psykologisk behandling och leg. psykoterapeut i KBT. Hon har mer än 17 års klinisk praktik och handledning bakom sig från psykiatri, rehabilitering och primärvård. De senaste två åren har hon lett projketet ”Implementering av evidensbaserad praktik vid psykisk ohälsa i primärvården” i Region Skåne, där hon bl.a. utbildat flera hundra läkare, sjuksköterskor och andra vårdprofessioner i mycket uppskattade utbildningsinsatser kring psykisk ohälsa. Christina är även sakkunnig vid Socialstyrelsen, är ledamot i nationella primärvårdsrådet samt  en flitig debattör i frågor som rör evidensbaserad behandling vid psykisk ohälsa. Hon delar i dagsläget sin tid mellan att vara studierektor på ett privatdrivet psykoterapi- och utbildningsinstitut, att undervisa och bedriva egen psykoterapeutisk verksamhet.
Christina är knuten till ett forskningsteam vid institutionen för psykologi vid Lunds Universitet med inriktning på behandlingsforskning. 2018 publicerade hon tillsammans med professor emeritus Lars-Gunnar Lundh en studie över effekterna av tre sessioners exponeringsbehandling på panikstörning: Hall, C.B. & Lundh, L.G. (2018). Brief therapist-guided exposure treatment of panic attacks: A pilot study. Behavior Modification.