Behandlar genom KBT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Mödravård/BVC, Primärvården, Psykiatri, Skola

Legitimerad psykolog sedan 2002

Tar emot patienter på Engelska, Norska, Svenska

Cecilia Lindh är legitimerad psykolog sedan 2002.

Hon har tidigare arbetat inom geriatrik, vuxenpsykiatri, barn-och ungdomspsykiatri, mödrabarnhälsovård, skolhälsovård samt inom primärvården. Cecilia har lång erfarenhet av neuropsykologiska utredningar samt handledning av personal inom skola och sjukvård.

Cecilia gillar att jobba med såväl äldre som yngre. Samarbetet är det som hon tycker är det mest spännande och givande.

Cecilia om vad du kan förvänta dig i samtal med henne: KBT är en terapiform där både du och jag är aktivt deltagande. Vi kommer tillsammans prata om dina tankar, känslor och beteenden för att sedan hitta strategier, skräddarsydda för dig, som hjälper dig att må bättre. Välkommen!