Behandlar genom KBT, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 1996

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Catherine Sundling är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och doktor i psykologi. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med bl a ångest, stress, tvång, utmattning, kriser och depression. Hon forskar och undervisar också i psykologi på Södertörns högskola.