Behandlar genom KBT, Stödjande samtal, No2Crimes

Legitimerad psykolog sedan 2007

Tar emot patienter på Engelska, Spanska, Svenska

Carina Cedermark är legitimerade psykolog sedan 2007. Hon har tidigare arbetat inom primärvård samt på privatmottagning. Carina tar emot patienter på svenska, engelska samt spanska.