Behandlar genom KBT, ACT, Stödjande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Elevhälsan, IKBT, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2014

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Calle är utbildad vid Uppsala universitet och har varit legitimerad psykolog sedan 2014. Han har arbetat inom vuxenpsykiatri, hörselrehabilitering, skola och även volontärarbetat utomlands som psykolog. Han har arbetat främst med nedstämdhet, ångest/oro, fobier/tvång, tinnitus, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och krishantering.

Calle har ett livslångt intresse för både fysisk och psykisk hälsa. Han brinner för att hjälpa människor att våga utmana sig själva, hitta nya vägar till bättre mående och bryta negativa mönster. Målet med samtalsbehandling är alltid att patienter ska få mer handlingsfrihet i sin vardag och större möjligheter till god livskvalitet.