Behandlar genom KBT, ACT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsovård, Organisation, Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 1983

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Birgitta Adolfsson har lång erfarenhet att stödja individer och grupper i förändring. Det kan gälla livsstil och problembeteenden, stress och utmattning eller känslomässigt ätande. Hon arbetar med KBT och med en lösningsinriktad problemlösningsmodell.
Hon har även lång erfarenhet av psykodynamisk terapi. Birgitta har doktorerat i medicin.
Birgitta tycker det är viktigt att kontakten med patienten fungerar bra och har stor förståelse för att det ofta kan vara jobbigt att formulera sitt problem. Hon vill med sin kompetens och engagemang stödja patienten till en positiv utveckling.