Behandlar genom KBT, Traumabehandling

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tar emot patienter på Svenska

Betty Justrell har varit legitimerad psykolog sedan 2017. Hon arbetar med KBT och motiverande samtal. Hon har tidigare erfarenhet av att arbeta inom sluten ungdomsvård, (SIS) samt BUP.

I samtal har Betty ett öppet, rakt och tydligt sätt att kommunicera där hon vill kunna bidra med en större förståelse för hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop. Hon har ett särskilt intresse för att arbeta med ångest, tvångssyndrom (OCD), familjerelaterad problematik och traumarelaterad problematik som sexuella övergrepp samt fysisk och psykisk misshandel.

Utöver ett stort intresse för psykologi är Betty också intresserad av fysisk hälsa och att vistas i naturen.