Behandlar genom KBT, Traumabehandling

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tar emot patienter på Svenska

Betty Justrell har tidigare erfarenhet av att arbeta inom sluten ungdomsvård (SIS) samt BUP. Hon har arbetat med bedömning, utredning och behandling av barn, ungdomar och familjer samt haft gruppbehandling.

I samtal har Betty ett öppet, rakt och tydligt sätt att kommunicera, där hon vill kunna bidra med en större förståelse för hur tankar känslor och beteenden följ åt.
Hon har ett särskilt intresse för att arbeta med relations- och familjerelaterad problematik.

Utöver ett intresse för djur och natur är Betty också intresserad av fysisk hälsa och psykologi.