Tidigare arbetslivserfarenhet: Elevhälsan, Organisations psykologi, Privat mottagning, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2006

Tar emot patienter på Engelska, Kroatiska, Serbiska, Svenska

Det här är Betti som är legitimerad psykolog sedan 2006. Efter studierna vid Golden Gate University har hon tidigare arbetat på myndighet, kommun, regionen och privat arbetsgivare. Betti arbetar med KBT, motiverande samtal, stödjande samtal, ACT, krissamtal och har erfarenhet av behandling och utredning av ADD, ADHD, fobier, depression, panikångest, relationsproblem, social fobi, stress, arbetslivsinriktad rehabilitering, sömnproblem, OCD, föräldrafrågor, livskriser, förändringar i livsvanor med fokus på träning och fysisk aktivitet.

Betti tycker att det bästa med arbetet som psykolog är att stötta människor att se sina styrkor och hur de kan tas tillvara i sitt sammanhang. Inspiration och kraft får hon att genom möten med människor få ta del av olika livserfarenheter. Att bidra med stöd för att ta oss igenom olika svårigheter vi möter genom livet är oerhört viktigt i hennes yrkesroll.