Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsovård, Mödravård/BVC, Organisation, Primärvård, Skola

Legitimerad psykolog sedan 1989

Tar emot patienter på Engelska, Franska, Holländska, Svenska, Tyska

Barbara är en psykolog som har arbetad under hela sin professionella karriär arbetad som konsult inom organisationsförändringsfrågor och företagshälsovård. När hon kom till Sverige började hon arbeta inom smärtkliniker met kronisk smärtproblematik för att hjälpa människor att få en annan syn på- samt acceptans till sin smärta. Hon har arbetad med ACT långt innan det kallades för Acceptance and Commitment Therapy och mindfulness; utifrån sin gedigen och djup livslånga studier inom meditation och inre utveckling och under mer an 30 år handledning hos internationella lärare. Barbara utbildar sig kontinuerligt och har tagit sin licens för behandling av kris och trauma inom: Internal family systems utvecklad av Richard Schwartz, Life Span Integration utvecklad av Peggy Pace, Emotional Transformation Therapy utvecklad av Steven R. Vazquez, bredvid vidare utbildning genom workshops inom KBT, och Gestaltterapi. Genom egna erfarenhet av djupa förluster har hon tagit fördjupande workshops kring sorgbearbetning och att komma till acceptans av döden samt tagit workshops och kurser inom existentiell psykologi, kvantum fysik och teologi för att förstå de övergripande processer som vår existens genomsyras av.

Barbara vill bidra i sitt arbete som psykolog att klienter öppnar på nytt kontakten med sin inre nyfikenhet för att förstå varför de tänker/känner/beter sig som de gör, för att sedan acceptera och förstå att det är ok (acceptans av nuvarande situation). Först då kan man öppna sina ögonen och lyfta blicken för att sig nya möjligheter och alternativ som leder steg för steg till sitt eget välbefinnande. Dena processen förbinder klienter igen med sin egen inre kraft, sina egna möjligheter samt sin egen kreativa och känslomässiga intelligens för att våga att pröva ta ett nytt, annorlunda steg och komma till insikten att de kan göra en stor skillnad i sitt eget och därmed andras liv.