Behandlar genom KBT, ACT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2014

Tar emot patienter på Svenska

Åza Jonsson är psykologutbildad vid Umeå universitet där hon studerat såväl KBT som PDT. I Umeå har hon även utbildat sig till psykoterapeut och specialistpsykolog. Hon har huvudsakligen arbetat inom primärvården, med ett kortare gästspel vid en Stressrehabiliterande mottagning. Vid sidan av arbetet på Mindler driver Åza sin egen firma.

Åza arbetar med KBT, ACT (Acceptance and Commitment Therapy, en modern form av KBT med inslag av mindfulness), CFT (Compassionfokuserad terapi där fokus ligger på att träna upp sin självmedkänsla för att t ex hantera prestationsångest och en stark inre kritiker) samt MI (motiverande samtal, en metodik som passar bra vid livs- och beteendeförändringar).

Åza har mött klienter med många sorters utmaningar och funktionsvariationer. Det har gjort henne skicklig på att etablera samarbete och tillsammans med klienten skapa individanpassade behandlingar. Det bästa med att arbeta som psykolog tycker Åza är att möta människor där de är och att få vara med och bidra till en förändring i deras liv och vardag.