Behandlar genom Föräldrastöd, KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Föreläsning, IKBT, Organisation, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2016

Tar emot patienter på Svenska

Anna Sahlström har arbetat inom kriminalvården med både kvinnor och män. Hon har haft psykologisk behandling för män och kvinnor som varit sexualbrottsdömda, våldsbrottsdömda och livstidsdömda. Anna har också arbetat inom öppenpsykiatrin med människor i alla åldrar (+18 år) med ångest, OCD, depression, neuropsykologiska utredningar (ADHD/autism), dysmorfofobi mm. Anna arbetar med KBT och ibland med inslag av ACT (Acceptance and commitment theory). KBT innebär att man jobbar på ett strukturerat sätt där man sätter upp mål i början av den psykologiska behandlingen som man sedan arbetar mot. På så sätt vet båda vad som är syftet med behandlingen och det blir tydligt om behandlingen hjälper en att nå målen eller om den behöver förändras. Mycket kortfattat kan sägas att ACT handlar om två saker: 1. Identifiera vad man tycker är viktigt i livet 2. Ta faktiska, konkreta steg (beteenden) i riktning mot vad man tycker är viktigt i livet. Anna arbetar för att hjälpa föräldrar med olika svårigheter i sina relationer dem sinsemellan, eller till sina barn. Anna har arbetat med människor i rättsliga processer och med det arbetat med psykisk ohälsa kopplat till dessa processer. Det kan röra ångest, depression och utmattning som följd av en vårdnadstvist, brottmålsförhandling, oro för en anmälan om sexuella övergrepp, ångest för att bli utredd mm. I övrigt arbetar Anna med generell psykologisk behandling för vanliga psykologiska besvär.