Behandlar genom KBT, Stödjande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Annat, Organisations psykologi, Primärvård, Privat mottagning, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 1995

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Anna Lindgren har jobbat inom företagshälsovård, på Arbetsförmedlingen, på vårdcentral samt inom psykiatrin. Dessa uppdrag har gett henne stor erfarenhet av bl.a. relationsproblem, stressrelaterad ohälsa och utmattning.

Anna har särskilt goda kunskaper om arbetslivsinriktad rehabilitering och sjukskrivning. Hon intresserar sig även för sambandet mellan kropp och själ och har studerat yoga och akupressur (en kinesisk kroppsterapi). Anna välkomnar klienter med smärtproblematik.

En annan av Annas specialkompetenser är HSP (Highly Sensitive Person, sv. ”högkänslighet”). Hon är själv högkänslig och väl medveten om vilka utmaningar och tillgångar som detta personlighetsdrag kan medföra vid t.ex. stress och utmattning.