Behandlar genom KBT, Stödjande samtal, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Elevhälsan, Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2008

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Baserad i Melbourne Australien

Anna Karin är legitimerad psykolog med många års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med vuxna, barn och familjer. Hon har arbetat inom sjukvården (neurologkliniken, barnkliniken, rehabiliteringskliniken), barnpsykiatrin, primärvården och skola.

Anna Karin har lång erfarenhet av att arbeta med lindrig/måttlig ångestproblematik, depression, stressproblematik, sorg och relationsproblematik samt har ett särskilt intresse för neuropsykologi (relationen mellan beteende och hjärnans funktion). Som psykolog vill hon stödja individen till att utvecklas, problemlösa tillsammans samt hitta hjälpsamma förhållningssätt och strategier. Anna Karin har ett stort intresse för tidiga interventioner och att förebygga psykisk ohälsa.