Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Organisation, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2004

Tar emot patienter på Engelska, Norska, Spanska, Svenska

Anna Eckhardt har arbetat inom specialistpsykiatri och i privat regi i Sverige och Norge sedan hon tog examen 2003. Hennes kliniska arbete har bestått av behandlingar med enskilda individer, par och familjer samt psykologutredningar av barn och vuxna, ofta med NP-frågeställningar. Hon är specialiserad på behandling av patienter som överlevt traumatiska erfarenheter, t ex våld och övergrepp, förluster, olyckor, flyktingskap och naturkatastrofer. Anna har förutom arbetet i Skandinavien arbetat på Haiti, i Ghana och Ecuador och har en Master i Science of International Health.

I sitt kliniska arbete använder Anna olika evidensbaserade behandlingsformer, psykodynamisk terapi, bildterapi, EMDR och KBT. Hon strävar efter att anpassa varje behandlingskontakt till den enskilda patientens behov. I arbetet med barn och familjer har Anna ett systemiskt förhållningssätt och tror att samverkan ofta spelar en stor roll för att ge barn och ungdomar det stöd de behöver i en ofta krävande vardag. En lyckad behandling grundläggs med en god, klinisk bedömning som gör det tydligt för både patienten och för Anna vad som är klientens huvudsakliga problem. Därefter kan målsättningen för behandlingen formuleras. Under hela behandlingsperioden får patienten psykoedukation, det vill säga information om hur psykisk ohälsa påverkar kropp och psyke samt vad som är hjälpsamt för återhämtning. Under behandlingen arbetar Anna och patienten med uppgifter av olika slag t ex tekniker för avslappning, exponeringsövningar och aktivitetsdagbok.