Behandlar genom KBT, ACT, Föräldrastöd

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvården

Legitimerad psykolog sedan 2007

Tar emot patienter på Svenska

Anna är legitimerad psykolog sedan 2007. Hon har erfarenhet av att möta människor i alla livets skeden, både barn och vuxna för utredning och rehabilitering. Anna har även arbetat som psykolog inom primärvården. I möten vill hon stötta människor till att ta makten över sitt eget liv.