Behandlar genom KBT, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård, Rätts-och specialistpsykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2014

Tar emot patienter på Engelska, Norska, Svenska

Anna Belfrage har arbetat inom primärvård samt inom rätts- och specialistpsykiatri i Norge och i Sverige. Hon har en PhD i medicinsk beteendevetenskap och är engagerad i forskningsprojekt om bl.a. motståndskraft (resilience).

I sina behandlingar använder sig Anna av KBT (kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy, en modern form av KBT med inslag av mindfulness).

Ett av Annas specialområden är vålds- och aggressionsproblematik. Hon håller sig uppdaterad inom den senaste forskningen om evidensbaserade terapier.

Anna välkomnar klienter som vill ha hjälp med exempelvis depression, ångest, fobi, stress och utmattning, prestationsångest, relationsproblem och livsstilsförändring.