Behandlar genom ACT, KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Företagshälsovård, Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Anders Herrmann har arbetat som psykolog inom företagshälsan och primärvården där han har arbetat bl a med stresshantering, orosbehandling och sömnbesvär. Anders arbetar med KBT (Kogntiv Beteende Terapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy), en vidareutveckling av KBT där fokus ligger på medveten närvaro (mindfulness) och att sträva mot sina värden i livet. Anders har under en period forskat på internetförmedlad sömnbehandling. Anders brinner lite extra för hälsopsykologi, vilket innebär att behandlingen (om så behövs), även innefattar fokus på t ex sömn, motion och återhämtning i vardagen. Anders bor och arbetar i Uppsala.