Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsovård, Primärvård, Psykiatri, Skola

Legitimerad psykolog sedan 2000

Tar emot patienter på Engelska, Persiska, Svenska

Ali Khakpoor studerade till psykolog på Uppsala Universitet och har varit legitimerad psykolog sedan 2000. Ali är en erfaren psykolog som har jobbat inom skola och psykiatrin och drivit egen praktik i Sverige, Sydostasien och USA. Ali har erfarenhet av att behandla ångesttillstånd, tvångssyndrom, depression, stressrelaterad problem och ADHD. Han använder sig främst of KBT och ACT i det kliniska arbetet. Ali Jobbar nu enbart på Mindler.