Behandlar genom ACT, KBT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsovård, Primärvård, Skola

Legitimerad psykolog sedan 2014

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Alexander har sedan psykologexamen 2013 arbetat som psykolog inom skola, företagshälsa och primärvård, såväl fysiskt på plats som på distans med videosamtal och textmeddelanden, med en övergripande förståelse för den individuella klienten som utgångspunkt för bedömning och behandling.