Tidigare arbetslivserfarenhet: Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tar emot patienter på Polska, Svenska

Aleksandra Bielak är legitimerad psykolog och har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin. Där fick hon klinisk erfarenhet av psykologiska bedömningar, utredningar och behandlingar.

Aleksandra har träffat personer med varierad problematik. Hon har bland annat utfört neuropsykiatriska utredningar och har arbetat med olika typer av ångestproblematik, depression, bipolär sjukdom och trauma. I behandling arbetar hon både med KBT och psykodynamisk terapi beroende på personens behov och problematik.

För Aleksandra är det viktigt att skapa en god kontakt med sina patienter för att tillsammans uppnå målen i behandlingen. Varmt välkommen.