Behandlar genom KBT, Föräldrastöd, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Elevhälsan, Företagshälsa, Primärvård, Specialist psykiatri

Tar emot patienter på Engelska, Kroatiska, Serbiska, Svenska

Ajla Stenholtz har en integrativ psykologutbildning och har arbetat sedan 2012 inom bland annat skolans värld, företagshälsan och numera primärvården. För Ajla är det ett privilegium att få ta del av individens berättelse och tillsammans hitta en väg ut ur svårigheterna. Hon åstadkommer detta genom att vara lyhörd, skapa trygghet och formulera en tydlig målbild tillsammans med klienten.

Ajla arbetar primärt med KBT och ACT (en vidareutveckling av KBT) och ser alltid till att individens önskemål och unika situation får forma det terapeutiska arbetet. Hennes främsta intresseområde som psykolog är att möta människor med stressrelaterad ohälsa och utmattningsproblematik.