Mindler lanserar “Mindler Youth” – öppnar upp för ungdomar från 16 år

Mindler vill satsa mer på ungas psykiska hälsa. Därför lanseras nu Mindler Youth för att erbjuda ungdomar från 16 år psykologsamtal online – utan väntetid och patientavgift.

Psykisk ohälsa blir allt mer vanligt, inte minst bland unga. Mer än hälften av unga i åldern 16-29 år uppgav förra året att de besväras av oro, ängslan eller ångest. Samtidigt kan väntetiderna idag vara långa för den som söker hjälp. Det är något som Mindler, Sveriges största digitala psykologmottagning, vill ändra på. Lanseringen av Mindler Youth är en direkt satsning på ökad tillgänglighet så att unga enklare kan komma i kontakt med en psykolog för både bedömning, behandling och stödinsatser.

– Mindler utvecklar kontinuerligt nya lösningar för att finnas tillgängliga för fler och nu kan vi även hjälpa de yngre. Vi ser också att föräldrar som behöver stöd är en stor återkommande grupp patienter hos Mindler, säger Nasim Farrokhnia, Sverigechef på Mindler. 

Inom barn- och ungdomspsykiatrin sågs förra året en minskning med 7 procent av genomförda första bedömningar jämfört med 2019. För den som väntar på en behandling via psykiatrin kan Mindler även verka som ett stöd under tiden. En psykologtid garanteras redan inom 24 timmar. Tidiga insatser är viktiga för att minska individens lidande och risk för allvarlig utveckling.

– Vi vet att tidig upptäckt ger bättre prognos. Så kallad “lågtröskel-lösningar” är viktiga för att både stödja och guida, men också förebygga att tillstånd försämras, fortsätter Nasim. 

Alla besök genomförs i Mindlers app och är utan patientavgift för den som är 16-17 år. Läs mer på mindler.se/mindleryouth.

Press contact

Amalie Angelskår
Chief Marketing Officer

amalie.angelskaar@mindler.se