Lucka 7: Hur skapar man rutiner i en vardag som är så annorlunda?

Lilla julkalendern för psykisk hälsa: Lucka 7

Just nu är vardagen upp och ned för många och det är svårt att bibehålla rutiner. Mindlers psykolog Anders Herrmann ger tips på hur du kan skapa struktur för dina dagar.