Hur fungerar det med frikort?

Vad är frikort/högkostnadsskydd?

Frikort/högkostnadsskydd innebär att du som svensk medborgare inte ska behöva betala mer än cirka 1,100 kr under en tolvmånadersperiod för din vård. Beloppet skiljer sig lite mellan olika regioner.

Gäller frikort hos Mindler?

Besöken hos Mindler är frikortsgrundande och när du kommer upp i den gräns som högkostnadsskyddet avser i din region är besöken kostnadsfria.

Hur använder jag mitt frikort?

När du bokar ditt besök väljer du ”Betala med frikortsnummer” och anger ditt frikortsnummer och kortets giltighetstid.

Hur gör jag för att få frikort när jag har använt Mindler?

Spara dina kvitton och ta med dem till en vårdcentral eller annan vårdmottagning för att registrera kostnaden. Vi på Mindler kan inte utfärda frikort.

Elektroniskt frikort

Har du elektroniskt frikort hittar du ditt frikortsnummer på www.1177.se. Alla landsting och regioner är ännu inte anslutna till e-tjänsten med elektroniskt frikort. Information om vad som gäller för ditt landsting kan du också se på 1177s hemsida.