Får jag träffa samma psykolog?

En vanlig fråga som vi får är om man får träffa samma psykolog under hela behandlingen. Svaret är Ja.

För att få kontinuitet i behandlingen är det viktigt att du inte hoppar runt mellan olika psykologer. Om det av någon anledning inte skulle fungera mellan dig och din psykolog finns det möjlighet att byta.