Användarvillkor & behandling av personuppgifter

Användarvillkor

Användarvillkoren kan du läsa genom att klicka här.

Hur vi behandlar personuppgifter

 • Vad är personuppgifter?
  • När du använder Mindlers tjänst insamlas och behandlas person- och kontaktinformation, t.ex., namn, personnummer, e-postadress och mobiltelefonnummer.
  • När du använder Mindler kommer du också att dela med dig av information om din fysiska och psykiska hälsa, muntligen eller skriftligen, t.ex. genom att besvara ett frågeformulär.
  • Betalinformation utgör också personuppgift och omfattar exempelvis kontokorts- och/eller frikortsinformation.
  • Utöver denna information tillkommer även information av tekniskt slag, t.ex., enhetsinformation, IP-adress och när du använt Mindlers tjänst. Ljud och bild sparas aldrig.
 • Hur används mina personuppgifter?
  • För att alltid kunna ge dig behandling av högsta kvalitet insamlar vi personuppgifter om dig. Till exempel krävs att du bekräftar din identitet med BankID när du använder Mindler.
  • Din person- och kontaktinformation används för att kunna skicka meddelanden och notifieringar till dig, till exempel påminnelser, bokningsbekräftelser eller kvitton.
  • Dina personuppgifter inklusive uppgifter om din hälsa är nödvändiga för att förebygga, utreda och behandla eventuell sjukdom eller ohälsa, och kommer att användas för att föra patientjournal och upprätta annan dokumentation för att uppfylla alla krav enligt patientdatalagen och andra tillämpliga lagar så som GDPR.
  • Endast personer som tillhandahåller dig vård eller som arbetar med kvalitets- och produktutveckling kan ha tillgång till dina uppgifter.
 • Hur länge lagras personuppgifterna?
  • Uppgifter om din hälsa sparas i enighet med gällande patientdatalagstiftning.
  • Uppgifter som inte direkt rör din hälsa och behandling sparas enbart i den utsträckning det krävs för att kunna erbjuda dig tjänsten.
 • Kommer mina personuppgifter skickas utanför EU?
  • Dina personuppgifter kommer inte att överföras till något land utanför EU/ESS utan ditt uttryckliga samtycke.
 • Kan jag få mina personuppgifter raderade?
  • I enlighet med patientdatalagen klassas information som rör din hälsa och behandling sådan data som inte omfattas av rätten att bli ”glömd” eller att få sina uppgifter raderade eller spärrade.
  • Övriga person- och kontaktuppgifter (ej medicinsk information) har du rätt att få raderade. Vänligen kontakta Mindler per e-post privacy@mindler.se, så kommer dina uppgifter att raderas inom 30 dagar. Du kommer att få en bekräftelse på vad som raderats och när detta skett.
 • Hur kan jag få mer information om Mindlers personuppgiftshantering?
  • För frågor om integritet och databehandling kan du alltid kontakta oss på privacy@mindler.se
  • Dina rättigheter är beskrivna i detalj i Mindlers personuppgiftspolicy som du hittar här.
  • Mattias Grundström är Dataskyddsombud (DPO), kontakt: mindler@happydpo.se