• KBT står för kognitiv beteendeterapi. 
  • Det är en behandlingsmetod som innebär att du tillsammans med din psykolog arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och som leder till att du mår psykiskt dåligt. 
  • KBT är en strukturerad och aktiv behandling som är mer inriktad på hur du mår och fungerar i nuet snarare än på händelser i det förflutna.
  • Hemuppgifter är centrala i KBT och används för att behandlingen ska fortsätta i den miljö där problemet finns eller uppstår. De gör det möjligt att testa och träna nya tankesätt och handlingsmönster i din vardag.
  • Hemuppgifterna anpassas så långt det är möjligt till dina behov och förutsättningar för att du ska ha så stor nytta av dem som möjligt.

Läs mer om KBT – kognitiv beteendeterapi