Alla besök är 25 minuter långa. Det går inte att boka två besök efter varandra utan du får som tidigast boka ett nytt besök till dagen efter.