• Ja, besöken hos Mindler är frikortsgrundande.
  • Du får kvitto med e-post efter varje besök.
  • Frikort/högkostnadsskydd innebär att du inte betalar mer än 1 100 kr i patientavgifter under en tolvmånadersperiod.
  • Spara dina kvitton och ta dem med till en vårdcentral eller till ett sjukhus för att registrera kostnaden.